Szkolenia Lidar | SAGA, Lastools, Fusion, LP360, Terrasolid, QGIS
Skorzystaj z nowoczesnych szkoleń z zakresu naziemnego, mobilnego i lotniczego skanowania laserowego. Zastosuj pozyskaną wiedzę w swoich pracach dotyczących pomiaru objętości masy ziemnej, badań archeologicznych, inwentaryzacji architektury, klasyfikacji pokrycia terenu, leśnictwie, modelowaniu powodziowym, planowaniu przestrzennym, monitoringu środowiska i BIM.
LiDAR, skaning laserowy, teledetekcja, GIS, detekcja obiektów, lastools, fusion, terrasolid, LP360, archeologia, BIM
2
home,page-template-default,page,page-id-2,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Wybierz swoje szkolenie

Wizualizacja i przetwarzanie danych LiDAR w oprogramowaniu Open Source

1 dzień szkolenia

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zaawansowane przetwarzanie danych LiDAR w oprogramowaniu Open Source

2 dni szkolenia

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zaawansowane przetwarzanie danych ALS w oprogramowaniu LasTools i Fusion

2 dni szkolenia

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Szkolenie dedykowane z przetwarzania danych lotniczego skanowania laserowego

3 dni szkolenia

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Generowanie i przetwarzanie chmury punktów pochodzącej z BSP

2 dni szkolenia

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pozyskanie i wykorzystanie danych naziemnego skanowania laserowego (TLS)

3 dni szkolenia

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wybierz swoje szkolenie

 • Wizualizacja i przetwarzanie danych LiDAR w oprogramowaniu Open Source
  1 dzień szkolenia

 • PLN845/os
 • Zaawansowane przetwarzanie danych LiDAR w oprogramowaniu Open Source
  2 dni szkolenia

 • PLN1690/os
 • Zaawansowane przetwarzanie danych ALS w oprogramowaniu LasTools i Fusion
  3 dni szkolenia

 • PLN2850/os
 • Szkolenie dedykowane z przetwarzania danych lotniczego skanowania laserowego
  3 dni szkolenia

 • PLN2850/os
 • Generowanie i przetwarzanie chmury punktów pochodzącej z BSP
  2 dni szkolenia

 • PLN1690/os
 • Pozyskanie i wykorzystanie danych naziemnego skanowania laserowego (TLS)
  3 dni szkolenia

 • PLN2850/os

 

 

Zastosowanie

Analiza objętości

Skorzystaj ze skanowania laserowego, jeśli projektujesz lub wykonujesz inwestycje drogowe, kolejowe, budowlane lub inne prace ziemne albo zajmujesz się górnictwem odkrywkowym. Technologia ta pozwoli Ci na pozyskanie dokładnej informacji o objętościach mas ziemnych. Z wykorzystaniem danych LiDAR obliczaj objętość stanów magazynowych w swojej kopalni, przewiduj koszty zaplanowanych robót ziemnych, zdecyduj o objętości zamawianego kruszywa lub oblicz objętość budowanego obiektu.

Archeologia

Wykorzystując dane LiDAR w archeologi będziesz mógł w sposób nie inwazyjny rozpoznać, udokumentować, zbadać a w rezultacie spopularyzować dany obiekt archeologiczny. Metoda ta polega na wykorzystaniu cyfrowego modelu terenu (Numerycznego Modelu Terenu i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu) i zastosowaniu odpowiednich metod jego wizualizacji w celu identyfikacji obiektu archeologicznego. Zaletą prowadzenia badań z wykorzystaniem danych LiDAR jest możliwość identyfikacji obiektów mimo pokrywy roślinnej znajdującej się powyżej nich. Przy pomocy danych ALS (ang. Airborne Laser Scaning — Lotnicze Skanowanie Laserowe) jesteś w stanie zidentyfikować np.: grodziska, grobowce czy też pozostałości po pracach górniczych.

Inwentaryzacja Infrastruktury

Jeśli zarządzasz infrastrukturą powinieneś mieć o niej precyzyjną i dokładną informacją przestrzenną. Dane pozyskane przy pomocy technologi skanowania laserowego zapewniają wysoką jakość pozyskanych informacji. Wykorzystaj LiDAR w celu inwentaryzacji przebiegu linii elektroenergetycznej oraz jej elementów, wyznacz miejsce kolizji z roślinnością lub budynkami. Ponadto skorzystaj z danych w trakcie inwentaryzacji infrastruktury transportowej ze szczególnym uwzględnieniem sieci drogowej i kolejowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozpoznawaj znaki i oznaczenia drogowe oraz wysokość, szerokość, długość i kształt identyfikowanych obiektów.

Klasyfikacja pokrycia terenu i detekcja obiektów

Technologia LiDAR pozwala na klasyfikację pokrycia terenu oraz detekcję różnych obiektów, które są możliwe do wykrycia przy wykorzystaniu nowoczesnych algorytmów klasyfikacji chmury punktów. Zastosuj dane skanowania laserowego do wyodrębnienia punktów leżących na gruncie w celu uzyskania numerycznego model terenu i innych produktów pochodnych tj.: poziomice, cieniowany model rzeźby terenu, model nachyleń lub ekspozycji. Zidentyfikuj roślinność niską, średnią i wysoką. Pozyskaj dokładną informację o położeniu i wyglądzie budynków i wykonaj na jej podstawie trójwymiarowy model miasta lub wykryj samowole budowlane.

Leśnictwo

Już teraz dane LiDAR odgrywają ważną rolę w leśnictwie, przyspieszając prace związane z inwentaryzacją obszarów leśnych. Dzięki danym pochodzącym ze skanowania laserowego wyodrębnisz pojedyncze korony drzew wraz z informacją o położeniu pnia drzewa, jego wysokości, średnicy, szerokości, kształtu korony, objętości czy też zwarciu drzewostanu. Poprzez porównanie chmur punktów z dwóch okresów czasowych określisz skalę zniszczeń w lasach spowodowaną gradacją szkodnika, pożarami oraz wiatrołomami. Dane LiDAR mogą być wsparciem w modelowaniu zagrożenia pożarowego lasów poprzez identyfikację objętości paliwa zalegającego na ich obszarze wraz z określeniem kierunku i szybkości rozwoju pożaru.

Modelowanie powodziowe

Dane LiDAR mogą być podstawowym składnikiem modelowania powodziowego, które możesz wykonać z zastosowaniem algorytmów jednowymiarowego (1D) lub dwuwymiarowego (2D) modelowania hydraulicznego. W procesie modelowania 1D dane wysokościowe w łatwy sposób pozwolą na wygenerowanie przekrój poprzecznych. Dzięki temu uzyskasz maksymalny poziom zwierciadła i wysokość fali wezbraniowej. Z kolei w modelowanie 1D możesz wykorzystać numeryczny model terenu, a w wyniku jego użycia otrzymasz zasięg strefy zalewowej, prędkość i kierunek przepływu wody. Dane pochodzące ze skanowania laserowego pozwolą Ci na określenie współczynnika szorstkości, zidentyfikowanie obiektów mostowych i hydrotechnicznych oraz na kalibrację i weryfikację wykonanej analizy ze stanem rzeczywistym.

Opracowanie Budynków 3D

i BIM

Dane uzyskane w drodze skanowania laserowego oprócz informacji o położeniu  mają możliwość opisania kształtu obrazowanego obiektu. Ta precyzyjna i bardzo dokładna informacja o obiekcie pozwoli Ci na wykonie trójwymiarowych modeli na różnym poziomie szczegółowości (ang. level of detail). Przykładowo dzięki danym LiDAR budynki mogą być odzwierciedlone jako proste sześcienne bryły bez uwzględnienia nachylenie dachów albo nawet przedstawione jako bardzo szczegółowe modele architektoniczne, które posiadają pełną dokumentacją fizyczną i funkcjonalną na zewnątrz jaki i wewnątrz wizualizowanego obiektu.

Planowanie przestrzenne

i monitorowanie środowiska

Wykorzystanie danych LiDAR w planowaniu przestrzennym usprawnia proces pozyskiwania informacji o terenie. Dzięki sklasyfikowanej chmurze punktów będziesz mógł dokonywać precyzyjnych analiz przestrzennych dotyczących wypełniania przestrzenni miejskiej roślinnością lub budynkami. Dokonasz precyzyjnej lokalizacji i opisu interesujących cię obiektów, a także porównasz projekt nowej inwestycji z otoczeniem. Szczególnym zastosowaniem danych LiDAR może być określanie potencjału energii promieniowania słonecznego oraz presji wizualnej wnoszonej w przestrzeń miejską poprzez bilbordy, reklamy czy też szyldy.

Terminarz szkoleń

Szkolenie Lorem ip Sum

Kraków, 01 lutego 2017

[Szary] Szkolenie Lorem ip Sum

Kraków, 01 lutego 2017

Szkolenie Lorem ip Sum

Kraków, 01 lutego 2017

[Szary] Szkolenie Lorem ip Sum

Kraków, 01 lutego 2017

Trener

IMG_20191207_002642

Mateusz Maślanka

Wdraża z powodzeniem rozwiązania z zakresu GIS, teledetekcji i technologii LiDAR koncentrując się głównie na integracji wszystkich środowisk danych w jedno. Swoimi kompetencjami wspiera działania dotyczące planowania przestrzennego, zarządzania miastem, modelowania 3D, leśnictwa oraz rolnictwa. Dotychczas odpowiedzialny był za dystrybucję zobrazowań satelitarnych, a także aplikacji do przetwarzania danych LiDAR i GIS oraz wizualizacji kartograficznej. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego o specjalności Systemy Informacji Geograficznej, obecnie doktorantem tejże uczelni w dziedzinie Nauki o Ziemi, w dyscyplinie geografia.

 

 

Zapisz się na szkolenie